dijous, 5 de maig de 2011

Poemes de Norman MacCaig (4)

TRIPLE CÀRREGA

Sé que tenia la meua mort en mi
des que vaig cridar cap per avall
per primer colp.

Ara tinc una altra mort en mi: la teua.
Cada una és la imatge de l'altra.

Portar dues morts
és una càrrega per a qualsevol home:
i és una dura coneixença que em diu
que només la mort amb què vaig nàixer
destruirà l'altra.

Perquè una barca ha navegat en
el mar del desconegut
i tu n'ets a bord.

I en algun lloc una altra barca
es bressa
en un altre moll.

Està esperant per portar-me
on ja no et tornaré a conèixer–
un viatge
més enllà del coneixement, més enllà de la memòria.


TRIPLE BURDEN I know I had my death in me / from the moment I yelled upside-down / in the world. // Now I have another death in me: yours. / Each is the image of the other. // To carry two deaths / is a burden for any man: / and it's a heavy knowledge that tells me / only the death I was born with / will destroy the other. // For a boat has sailed into / the sea of unknowing; / you are on board. // And somewhere another boat / rocks / by another pier. // It's waiting to take me / where I'll never know you again – / a voyage / beyond knowledge, beyond memory. [May 1977]


A.K. MACLEOD

Vaig anar al paisatge que més m'estime
i l'home que n'era el sentit i estava unit a ell
es va reunir amb mi a Ullapool.

El bell paisatge estava cobert de neu
i era bell d'una nova manera.

L'endemà, l'home que m'havia donat la benvinguda
amb el major dels plaers
va vomitar sang
i morí.

Grangers i pescadors i les dones del poble, incapaços
de dir res més, deien
`Fa un dia magnífic, fa un dia preciós´.

I jo vaig pensar `Sí que és cert´.
I vaig pensar en ell, allà estès,
centre mort de tot plegat.

A.K. MACLEOD I went to the landscape I love best / and the man who was its meaning and added to it / met me at Ullapool. // The beautifull landscape was under snow / and was beautifull in a new way. // Next morning, the man who had greeted me / with the pleasure of pleasure / vomited blood / and died. // Crofters and fishermen and womenfolk, unable / to say any more, said, / `It's a grand day, it's a beautifull day´. // And I thought, `Yes, it is´. / And I thought of him lying there, / the dead centre of it all. [March 1976]