dissabte, 9 de gener de 2010

Ridge arrugues Mare esbossat per Sun sota dramàtica ombraCommogut per l'hipèrbaton del traductor de Google:
Ridge arrugues Mare esbossat per Sun sota dramàtica ombra. Comuns al mar lunar, crestes de arrugues es troben en gairebé tots els mars lunars, els científics lunars pensar que existeix una relació genètica entre els basalts es deformen i els cims d'ells mateixos. El basalt és molt més densa que l'escorça anorthositic en què es dipositen els basalts euga. Com el basalt s'omple a les zones baixes de l'escorça, l'augment de pes provoca la flacciditat i el dipòsit de l'euga es comprimeix, donant lloc a la deformació tectònica en forma de crestes d'arrugues.

Ací la versió original:
Mare wrinkle ridge outlined by dramatic low Sun shadowing. Common in the lunar mare, wrinkle ridges are found in nearly all of the lunar maria, lunar scientists think that there is a genetic relationship between the basalts they deform and the ridges themselves. Basalt is much denser than the anorthositic crust on which the mare basalts are deposited. As the basalt fills in low areas in the crust, the increased weight causes sagging and the mare deposit is compressed, resulting in tectonic deformation in the form of wrinkle ridges.
Extret d'aquesta pàgina.

1 comentaris :

Begonya Mezquita ha dit...

Poesia pura o una lletra de l'Oliver...