diumenge, 15 de febrer de 2009

Crisi? What crisi?

Mentre continua arribant Manel…
Podia ser la crisi la que que empeny el personal a fer llargues cues al carrer en busca d'un plat de calent… però no. És el convit que fan els clavaris de la festa del Santíssim Crist de Benifaraig, Horta Nord. Són olles d'arròs amb fesols i naps que, en aquesta contrada s'anomena arròs junt.

Olles d'arròs junt